fredag den 16. marts 2018

Ny flyder det igen i Nakkebølle Inddæmning.

I november 2015 flød landstykker rundt i Nakkebølle inddæmning og nu flyder de igen.

Erik Thomsen var forbi og som billedet herunder viser, så er der dannet en forbindelse mellem bredderne.

Nakkebølle Inddæmning den 16. marts 2018. Foto: Erik Thomsen
I september 2015 så samme område ud indtil i går sådan ud

Nakkebølle Inddæmning den 25. september 2015. Foto: Erik Thomsen
Lille skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto: Erik Thomsen

Stor skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto: Erik Thomsen

Læs om tidligere "flydende øer i Nakkebølle Inddæmning"

Arne's Ø - Hvor kom den fra?

Nyt fra Nakkebølle inddæmning 30. nov. 2015.


.
mandag den 12. marts 2018

Padderne er forsinket i år.

Arne sendte følgende besked:

Hej Erhardt
Dejlig grødeaften og mindst 3 springfrøer kvækkede i søen og 2 i havedammen her på Søndervej, Thurø. På søen stadig 1/5 del af overfladen med is.

Springfrø han den 12. marts 2018. Engene Svendborg
Derfor måtte jeg lige en regnvejrtur til Ryttervej, Svendborg. 4 springfrøer trafikdræbt. Derfra til Engene for at tjekke overløbsbassinenerne ved børnehaven:
Springfrøer 4 hanner, 1 hun og 1 2årig. Desuden lille vandsalamander 10+, Stor vandsalamander 2 set og Butsnudet frø på vejen til Wiggers Park.

Springfrø 2K (2-årig) svømmer i smeltevandet på isen ved Engene.

Arnes genbo Ole på Søndervej har også kvækkende Springfrøer i aften plus lille vandsalamander.

Lille vandsalamander


.

søndag den 4. marts 2018

Ulovlig droneflyvning ved Odense Fjord

Kai Nissen har slået følgende op på Facebook kl 10:00 den 4. marts 20018

Her nogle fotos af havørn fra Stige ø Odense fjord d.03-03 efter at have stået og set, på ikke mindre end 5 havørne på jagt, ved en af de nu få våger, hørte jeg pludselig en sær lyd, som en kæmpe arrig bi sværm lige over hovedet.Det viste sig at være den drone, som jeg tog dette billede af, den fløj af et par omgange ud til havørnene, som på trods af at de havde bytte, som hverken krager eller rivaliserende havørne kunne jage dem væk fra, så lykkedes det fint for dronen.


Havørnene forsvandt og efterlod byttet på isen. Jeg fik fat i manden med dronen og kunne ikke lade være med at skælde ham ud han mente ikke at have været for tæt på selvom havørnene fortrak.hvis dette er starten på en ny trend så er jeg alvorligt bekymret for vores nye bestand af havørne i fjorden.

Er det lovligt og kan det stoppes?


Svaret er et rungende NEJ - det er ulovligt!


Droneluftrumdk


Droneregler

.

fredag den 2. marts 2018

Fugls føde, Brændegaard Sø marts 2018

Hej Erhardt

Brændegård Sø i snevejr i dag. 

Brændegaard Sø den 2. marts 2018. Foto © : Erik Thomsen

4 Havørne og et  kadaver af en svane. 

Havørnene og en del ravne åd en svane på et par timer.


Hilsen Erik Thomsen


.

lørdag den 24. februar 2018

De levende hegn og de små vandhuller langs veje og marker på Midtfyn.

De levende hegn og de små vandhuller langs veje og marker, februar 2018

Af Tommy Dalnæs

Her i februar har landmændene sendt de store motorsave og flishuggermaskiner ud og fælde eller udrydde mange af de levende hegn langs offentlige og private veje og markveje tillige med bevoksningen ved de små vandhuller og vandløb i det åbne land og marker.

Karlsmosen Bukgårdsvej ved broen bevoksning fjernet 20-02-2018. Foto. Tommy Dalnæs
3 Karlsmosen Bukgårdsvej vandhul + bevoksning fjernet 20-02-2018. Foto. Tommy Dalnæs
Først udrydder man næsten alle fugle og andre dyr i det åbne landskab via intensiv drift af marker, sprøjtning og dræning – måske finansieret via mere eller mindre ”sjove” tilskudsordninger eller kompensationer fra staten og ikke mindst EU…eller noget….

Nu er turen kommet til de levende hegn, krat, træer og vandhuller – lige her før alle ynglefuglene ankommer og skal finde levesteder og redemuligheder og inden alle naturens skabninger i øvrigt vågner.

Væk med de levende hegn – væk med levestederne – væk med fuglene og den øvrige fauna, som lever og formerer sig disse steder!

Og om lidt er gyllen klar!!

Efter at jeg har besøgt flere veje og hegn her på Midtfyn viser mine fotos, at man ikke mere bare beskærer siderne af hegnene, som man gjorde mange andre år, nej nu saves og fræses det hele væk og hakkes til flis - Væk med al bevoksning – de fine træer og revl og krat - nu er det også i vejen for landbruget!

1 Gl. Nyborgvej + Fallevej + bækken Trunderup 20-02-2018-1 Foto. Tommy Dalnæs

1 Gl. Nyborgvej + Fallevej + bækken Trunderup 20-02-2018-2. Foto: Tommy Dalnæs

1 Gl. Nyborgvej + Fallevej + bækken Trunderup 20-02-2018-2. Tommy Dalnæs

1 Gl. Nyborgvej + Fallevej Trunderup 20-02-2018-1. Tommy Dalnæs

1 Gl. Nyborgvej Trunderup 20-02-2018-3. Tommy Dalnæs

7 Østerskov Pensylvanien hegn + vandhul fjernet 20-02-2018. Tommy Dalnæs

7 Østerskov Pensylvanien hegn fjernet 20-02-2018. Tommy Dalnæs
Jeg har ligeledes også set mange andre steder i landskabet, hvor denne ”brændte jords taktik”, er blevet anvendt. Træflisen er i nogle tilfælde bare blevet spredt ud over marken.

Man fjerner al den bevoksning, som det har taget årtier at gro op – nogle hegn vil gro op igen, men det vil tage mange år og man fjerner hele naturgrundlaget i og omkring hegnene, dets fugtighed, dets skygge som forhindrer overophedning om sommeren, udtørring, dets føde- og ynglemuligheder for alt levende.
Som at ødelægge et koralrev, men nu i overført betydning, bare på landjorden.

Med denne nye praksis med at udrydde det hele, i stedet for at ”barbere” bevoksningen i siderne, synes jeg landmændene farer for hårdt frem.
Jeg synes, de har et enormt ansvar og forpligtigelse ved at eje og dyrke og ikke mindst bevare vort fælles åbne land med de mange levende hegn, vandhuller og vandløb – men nu tager de nye omfattende intensive og hårdhændede metoder i brug – fældningen af utallige kilometer levende hegn og krat!

Men måske genetablerer hegnene sig og træerne får lov at vokse op igen. Naturen har jo ofte en enestående evne til at overleve og genetablere sig.

Men i år vil mange naturområder mangle redepladser til fuglene og insekter, planter og microfauna vil blive sat tilbage og nogle vil måske uddø for evigt de pågældende steder. Man kan vel med ret spørge, om hvor meget vores skrøbelige natur mere kan klare, i det her stadigt stigende økonomisk og effektivitetshungrende samfund?

Man ønsker større marker uden naturhindringer, man sløjfer markveje og pløjningen sker ofte helt ud til asfalten på vejene og helt ned i grøfterne, for slet ikke at nævne sprøjtningen af markerne.

Landskabet bliver til en endeløs korn-ørken, hvor der ikke er megen plads til naturen. Den er henvist til naturgenoprettelses projekter o.a.

Landmændene, der ejer markerne, er ofte stærkt utilfredse med, at kommunen, regionerne, staten og andre lodsejere, ikke oprenser og vedligeholder vandløbene og dræningstilstanden. Vandet på markerne kan ikke i tilstrækkeligt omfang løbe ud i vandløbet og markerne forsumper. Nogle kan blive foranlediget til at begå selvtægt og oprense et vandløb uden tilladelse – det har jeg kendskab til lokalt.
I forbindelse med de aktuelle fældninger langs et lokalt vandløb, har jeg kunnet se, at man har efterladt vandløbene fulde af knækkede grene, rødder og andre trærester. Så nu har dette vandløb en dårligere dræningsbetydning end før fældningen af hegnet. Det virker ret formålsløst. Men der må da virkeligt være noget at vinde ved at fælde så stor en del af de levende hegn, som der sker lige nu. Jeg frygter man ligeledes vil kaste de små vandhuller til, da al vegetation, også store træer, ryddes og vandhullet ligger åbent og klar til at blive fyldt op.


1 Gl. Nyborgvej + Fallevej + bækken Trunderup 20-02-2018. Tommy Dalnæs
Men måske er det bare frustration og uvirksomhed pga. de mudrede marker, man ikke kan køre på – så kan man dog alligevel få de store traktorer med automatisk fældningsudstyr og flishugger i gang og ellers købe sig en ny motorsav – hu hej hvor det går – man fristes til at kalde disse emsige mænd i orangefarvede kedeldragter for nogle gedigne naturvandaler! Man kan sige landbruget altid og hele tiden bliver skældt ud, så for det ene og så for det andet og at det er deres skyld det hele - med tiden er jeg ved også at synes det! De er selv skyld i det prædikat!

Desværre tror jeg ikke at landbruget og den tilknyttede industri, i virkeligheden ønsker problemerne løst, og slet ikke hvis de skal retledes af nogen andre end dem selv - nogen vil godt sadle om, men flertallet er ikke interesseret og hvis man er imødekommende, så ender man hurtigt i "bad standing" i de her kredse og forståelsen, accepten og kammeratligheden blandt landmændene er forduftet som nyspredt gylle. Mon ikke man bare sidder og vogter på hinanden - i mellemtiden kan man så købe sig en ny traktor, en monsterflishugger og en effektiv motorsav!

Flishugger. Foto: Tommy Dalnæs
Se mit aktuelle foto af en flishugger/traktor ved Fjellebro – som at se vandalen på vej væk fra sine ugerninger!!

Jeg kan også bare konstatere, at alle de levende hegn og træer omkring min matrikel er blevet fældet og ryddet inden for de sidste 14 dage. Her er nu helt åbent og intet læ eller skygge nogetsteds, næsten i en kilometers omkreds!

3 Karlsmosen Bukgårdsvej 20-02-2018. Tommy Dalnæs

3 Karlsmosen Bukgårdsvej hegn fjernet 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

3 Karlsmosen Bukgårdsvej hegn fjernet 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

3 Karlsmosen Bukgårdsvej hegn fjernet 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

3 Karlsmosen Bukgårdsvej vandhul + bevoksning fjernet 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

3 Karlsmosen Bukgårdsvej vandhul + bevoksning fjernet 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

3 Karlsmosen Bukgårdsvej vandhul + bevoksning fjernet 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

3 Karlsmosen Bukgårdsvej vandhul + bevoksning fjernet 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

3 Karlsmosen Bukgårdsvej ved broen bevoksning fjernet 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs
Karlsmosen ved Kværndrup er ved at blive et dejligt naturområde – men her i februar har man fældet og ryddet kilometervis af levende hegn og bevoksninger omkring vandhullerne på markerne ned mod mosen.Se fotos af området, hvor de gule pile viser de fjernede hegn og vandhuller.

Et af hegnene, der er fældet, ender meget nær havørnenes foretrukne siddeplads – det store poppeltræ på sydsiden af mosen. Måske et kommende redetræ.

I den forbindelse har jeg i de senere år bemærket eller fornemmet, at skovene og de levende hegn er mærkbart stille om foråret – fåtallig og sporadisk fuglesang - man kan gå langt uden at høre lyden af den vederkvægende fuglesang. Det er ikke mere som jeg husker det i fra min ungdom og senere hen i livet. Noget jeg altid så frem til – det hører foråret til.

Når man i dag kører forbi Fjellebro Gods, syd for Ringe, er hele området omkring det blevet ”friseret” og er nu en gold og ”smuk” park. Tidligere lå området hen med tætte hegn og hække, krat og vildnis, som havde ligget der i årtier – et paradis for fugle og andre dyr og planter. Det hele er væk og de golde græsplæner og spredte træer har afløst denne lille naturperle – sågar vandløbet er renset op og sten og andet fjernet – det ser så nysseligt ud – men nej det er en katastrofe – tillige er de levende hegn omkring godset fjernet – f.eks. det levende hegn, hvor man ofte kan stå og se Østerskovens/Pensylvaniens røde glenter i luften over skoven og markerne – nu er her goldt og øde, vindblæst og bart – et vandhul ryddet og ingen hegn så langt øjet rækker – især set mod nord fra landevejen.

4 Sundsgårdsvej Fjellebro Hegn endnu levende 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

5 Sundsgårdsvej Fjellebro Gods Park - før vildnis 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

5 Sundsgårdsvej Fjellebro Gods Park - før vildnis 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

5 Sundsgårdsvej Fjellebro Gods Park - før vildnis 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

5 Sundsgårdsvej Fjellebro Gods Park - før vildnis 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

5 Sundsgårdsvej Fjellebro Gods Park - før vildnis 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

5 Sundsgårdsvej Fjellebro Gods Park - reguleeret bæk + før vildnis 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

6 Volstrupvej syd f. Ringe 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs
I medierne er det for nylig oplyst, at statsskovene på Sjælland og i Jylland skal overgå til at være uberørte skove og hermed ikke udnyttes kommercielt, men det sker ikke på Fyn - jeg ved ikke om der i det hele taget er statsskove her på øen. Men uanset, er det en virkelig god nyhed.

På Fyn er der dog også oprettet/genoprettet små naturoaser som f.eks. Karlsmosen, Snarup Mose, Ravnholt og omkring Odense Å m.fl.

Jeg har taget en lang række fotos af de mange vandaliserede hegn, vandhuller og vandløb, nogle kan ses her på bloggen og man er velkommen til at få alle at se og udnytte dem gratis ved henvendelse til mig eller Erhardt.

De er fra området omkring min matrikel i Trunderup, fra Karlsmosen og dens opland, Egeskov, Fjellebro Gods og omegn.

Jeg kunne godt ønske mig, at der kom en debat om den for mig at se, nye trend, med at fælde revl og krat og ikke mindst at tilbagevise mine bekymringer som grundløse og ude af proportioner – jeg er jo bare en glad men bekymret amatør…just saying…

Venlig hilsen
Tommy Dalnæs
Trunderup ved Kværndrup.torsdag den 22. februar 2018

Vandrefalk ved Fynsværket måske beskudt?


Her til aften var jeg ude for og se til Vandrefalken på Fynsværket kl.17.00.
Den sad på bogstavet N.

Jeg tog de første billeder. Det undrede mig at fjerene var blæst op på bugen!

Vandrefalk Foto: Erik Thomsen
Jeg tog flere billeder af den og kan se, at den har været udsat for et skud!

Hvad er dit indtryk af "hullet" som ses på billedet?

Venlig hilsen
Erik Thomsen

Erik Thomsen har svaret i dag kl 19:25:

Hej Erhardt.

Alle de fjer der ses på facaden, er fra de fugle som vandrefalken har plukket her i vinter.

Vejret i aften var solrigt og total vindstille. Når fjerene er lagt ned over hullet, er der stadig et område, der manglede fjer.

Foto: Erik Thomsen
Efter nærmere studie af billedet minder det om et skud fra en tryk luftbøsse på stor afstand. Den skyder nemt 200 meter.  Jeg kunne forestille mig der er en  brevdueejer, der sidder på lur med bøssen for at få ram på Vandrefalken

Venlig hilsen
Erik

.

onsdag den 21. februar 2018

Ørnens dag på Stige ø. Har du lyst til at hjælpe?

Kære fuglevenner

Klik på billedet for at læse mere!

Så er det på søndag, at det sker igen!

ØRNENS DAG på STIGE Ø!

For at være klar til at betjene publikum mellem kl. 10 og 14, så kunne Jette Gandrup og Jeg godt tænke os, at vi var nogle flere på dagen. Også gerne et par stykker, der vil hjælpe med at rejse teltet. Det er ikke tungt arbejde, men mest i form af at være "holde-ved-montør" - et ikke uvæsentligt arbejde!

Så har du tid og lyst at hjælpe os, så kontakt mig venligst via mobil ved skriv eller opring på 22 21 60 20 eller på mail borge.lrasmussen@gmail.com, så kan vi aftale nærmere om tid og sted for opstart!

På forhånd Tak!

Venlig hilsen
Børge Langkilde Rasmussen

Besøg hjemmesiden til Ørnens Dag og find andre arrangementer